NASZ ADRES

Biskupia 48, 04-216 Warszawa​

GODZINY FUNKCJONOWANIA BIURA: 
Wtorek 12.00 – 20.00
czwartek 10.00 – 18.00 


DYŻUR PREZESA ZARZĄDU: każdy wtorek godz. 16.00 – 20.00.

Tel:  22 612 04 59

Biuro:
adm@jednosc.waw.pl

Rada Nadzorcza : rn@jednosc.waw.pl