GRUNT:

Zabudowana działka o powierzchni 3.991 m2, będąca własnością Spółdzielni od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z otrzymanym w dniu 27 sierpnia 2020 r. zaświadczeniem wydanym przez m. st. Warszawa, nr księgi wieczystej WA6M/00159407/1 prowadzona  przez XV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa.

ZASOBY:

4 budynki mieszkalne i jeden budynek biurowy, integralnie połączone ze sobą oraz z wielostanowiskowym garażem podziemnym, w tym: 

- 89 lokali mieszkalnych o statusie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, o łącznej powierzchni użytkowej 6.677,75 m²

- 9 lokali użytkowych i 1 lokal biurowy o łącznej powierzchni użytkowej 825,71 m²

- 64 miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym.

Wszystkie lokale stanowią własność spółdzielni, wszystkie lokale użytkowe przeznaczone są na wynajem w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

AKTUALNOŚĆI