Aktualny skład Rady Nadzorczej:

Lp. Funkcja Imię Nazwisko
1. Przewodniczący Karol Miazga
2. Wiceprzewodniczący Wojciech Kaczmarek
3. Sekretarz Bożena Szymańczak
4. Członek Piotr Orszulak
5. Członek Anna Sitarska