Aktualny skład Zarządu:

Lp. Funkcja Imię Nazwisko
1. Prezes Marek Orlicki
2. Wiceprezes Agnieszka Potempa